packshot

Stres. Podstawowy czynnik zaburzeń erekcji

W dzisiejszych czasach stres jest wpisany w życie każdego człowieka. W literaturze znajdziemy wiele definicji tego pojęcia. Jedna nich przedstawia go, jako silną reakcję organizmu, której towarzyszy przykry stan emocjonalny. Intensywność oddziaływania stresu na organizm uzależniona jest od rodzaju sytuacji stresującej, typu osobowości oraz indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Ponadto stres zaliczany jest do podstawowych czynników psychologicznych, stanowiących przyczynę aż 20% przypadków zaburzeń erekcji2.

Stres. Podstawowy czynnik zaburzeń erekcji

Źródła stresu psychologicznego

Źródłem stresu są trudne sytuacje życiowe. Do szczególnie stresujących należą śmierć bliskiej osoby, rozwód, separacja małżeńska, zagrożenie zdrowia lub życia i zwolnienie z pracy3. Czynniki występujące w życiu codziennym, takie jak konflikty w pracy, długotrwałe zmęczenie, problemy w związku, szalone tempo życia czy nawet hałas, również silne obciążają psychikę4.

W sferze życia seksualnego stres i napięcia spowodowane są głównie zaburzeniami seksualnymi, zakazami religijnymi, brakiem doświadczenia we współżyciu, niespełnieniem oczekiwań seksualnych partnera/ki, kompleksami związanymi z wyglądem własnego ciała oraz lękiem, np. lękiem przed porażką w roli kochanka, lękiem przed chorobami wenerycznymi oraz lękiem przed niechcianą ciążą5.

Związek stresu z zaburzeniami seksualnymi oraz jakością życia seksualnego u mężczyzn

U 31% polaków nadmiar stresu zaburza funkcjonowanie seksualne2. Zaburzenie dotyka zarówno ciała, jak i psychiki. Odpowiedzią organizmu na nadmiar i przewlekłość stresu są zaburzenia hormonalne, m.in. wzrost poziomu prolaktyny, która obniża poziom potrzeb płciowych. Zmniejszenie poziomu libido wpływa negatywnie na mechanizm erekcji. W psychice natomiast stres przyczynia się do odczuwania lęku, niepokoju, obniżenia pewności siebie oraz wystąpienia stanów depresyjnych, które utrudniają uzyskanie i utrzymanie wzwodu6.

Istnieje także zależność odwrotna, a mianowicie dla wielu panów to zaburzenia wzwodu są przyczyną silnego stresu i obniżenia poczucia własnej wartości, co prowadzi do wycofania się ze współżycia seksualnego i konfliktów w relacji partnerskiej6,8. Zatem zaburzenia erekcji i stres nie tylko wpływają na siebie nawzajem (ryc.1), ale także na jakość życia rodzinnego i seksualnego2,6.

Ryc.1 Wzajemny wpływ zaburzeń erekcji i stresu
[za: Carosa E., Benvenga S., Trimarchi F., Lenzi., Pepe M., Simonelli C., Jannini E. A. (2002)]

Sposoby radzenia sobie ze stresem

W celu uniknięcia negatywnego oddziaływania stresu na organizm, należy zadbać zarówno o ciało, jak i o psychikę. Do sposobów radzenia sobie ze stresem należą m.in.: 

 • Zwolnienie życiowego tempa;
 • Zmniejszenie ilości pracy;
 • Spacer;
 • Sport i aktywność fizyczna;
 • Odpoczynek;
 • Zapewnienie organizmowi odpowiedniej ilości snu;
 • Racjonalna i zrównoważona dieta;
 • Korzystanie ze wsparcia ze strony najbliższych;
 • Ćwiczenia relaksacyjne;
 • Ćwiczenia oddechowe;
 • Medytacja;
 • Masaże relaksacyjne;
 • Znalezienie własnego sposobu na relaksację (np. słuchanie muzyki, czytanie książek, taniec, gorąca kąpiel);
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej;
 • Treningi i warsztaty radzenia sobie ze stresem;
 • Psychoterapia2,13.

Częste korzystanie z różnego rodzaju sposobów redukujących stres, pozwala na wzmocnienie psychiki oraz utrzymanie stabilności emocjonalnej w trudnych sytuacjach życiowych.

Rola wsparcia w radzeniu sobie ze stresem

Wsparcie społeczne definiowane jest, jako pomoc dostępna od ludzi w kryzysowych sytuacjach.
Pomoc ta redukuje intensywność stresu, zmniejsza jego negatywne następstwa zdrowotne oraz zwiększa stabilność emocjonalną10,12. Szczególnie istotne jest wsparcie ze strony partnera, gdyż relacja z najbliższą osobą najbardziej oddziałuje na osobę będącą w sytuacji stresogennej. W przypadku zaburzeń seksualnych troska i zrozumienie współmałżonka odgrywają kluczową rolę w ich rozwiązaniu. Ponadto zapewniają poczucie ważności, bezpieczeństwa i bycia kochanym oraz wzmacniają więź z partnerem2,12.

WSKAZÓWKI I PORADY:

 • Jeśli zaburzenia seksualne występują w przypadku 75-100% partnerskiej aktywności seksualnej oraz utrzymują się dłużej niż 6 miesięcy i powodują silny stres oraz dyskomfort, koniecznie skontaktuj się ze specjalistą.
 • Problemy seksualne można wyleczyć. Współczesna wiedza oraz metody leczenia pozwalają szybko i skutecznie uporać się z problemem.
 • Nie zwlekaj z wizytą u specjalisty! Zaburzenia erekcji mogą być skutkiem innych, poważnych, niezdiagnozowanych chorób.
 • Jeśli masz poczucie, że przyczyną twoich problemów seksualnych jest stres, bądź inne czynniki psychologiczne, takie jak np. lęk, konflikty w związku, urazy seksualne, zgłoś się po pomoc do psychologa/psychoterapeuty seksuologa.
 • Jeśli spotykają cię trudne sytuacje życiowe, rozmawiaj o nich, „zamiatanie pod dywan” powoduje kumulowanie się emocji i napięcia w ciele, co jest przyczyną różnych zaburzeń.
 • Korzystaj jak najczęściej z różnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Psycholog, seksuolog
Karina Wysocka-Kosik

 

PIŚMIENNICTWO:
1. Selye, H. (1977). Stres okiełznany. Warszawa: PIW
2. Zdrojewicz, Z., Lelakowska, K. (2006). Rola stresu w problemach, zaburzeniach
i preferencjach seksualnych. Seksuologia Polska, 4 (2), 69-79.
3. Holmes, T. H., Rahe, R.H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal
of psychosomatic research, 11 (2), 213-218.
4. Mastalski, J. (2006). Aksjologiczne wymiary walki ze stresem. Filozofia i medycyna. Sztuka Leczenia, 13 (1-2), 59-66.
5. Lew-Starowicz, Z. (1991). Leczenie nerwic seksualnych. Warszawa: PZWL.
6. Lew-Starowicz, Z. (1997). Leczenie zaburzeń seksualnych. Warszawa: PZWL.
7. Carosa E., Benvenga S., Trimarchi F., Lenzi., Pepe M., Simonelli C., Jannini E. A. (2002). Sexual inactivity results in reversible reduction of LH bioavailability. International Journal
of Impotence Research, 14 (2), 93-99.
8. Witkin, G. (1997). Stres męski. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
9. Łosiak, W. (2008). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
10. Wheeler, M. C. (2011). 10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
11. Folkman S., Schaefer C., Lazarus R.S. (1979). Cognitive processes as mediators of stress and coping, [in:] Hamilton V., Warbur- ton D.M. (eds.), Human stress and cognition:
An information - processing approach. London: Wiley.
12. Sęk, H., Cieślak, R. (2011). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.
13. Madejczyk, J., Janowski, K., Nowakowski, A., Czyżkowska, A. (2014). Zaburzenia seksualne wynikające z reakcji na stres- na przykładzie wybranej grupy zawodowej- funkcjonariuszy policji. Przegląd Seksuologiczny, nr 38, 27-36.

MAXGO/036/02-2019
Przeczytaj również:

Z racji tego, iż mechanizm wzwodu penisa jest złożonym procesem uzależnionym od współdziałania i nakładania się różnych czynników, istnieje wiele przyczyn odpowiedzialnych za niemożność uzyskania erekcji.

Czytaj więcej »

Maxigra Go powoduje rozkurcz mięśni gładkich w ciałach jamistych, co skutkuje zwiększeniem napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Czytaj więcej »

Alkohol wpływa szkodliwie na funkcjonowanie niemal wszystkich narządów w organizmie. Długotrwałe jego nadużywanie powoduje uszkodzenia m.in. układu nerwowego, hormonalnego oraz układu krążenia, mających istotne znaczenie w przypadku zaburzeń seksualnych.

Czytaj więcej »